“OMNIA MIRARI ETIAM TRITISSIMA”

“OMNIA MIRARI ETIAM TRITISSIMA, Allt fötjänar uppmärksamhet, även det mest alldagliga”. (Carl Von Linné)

Dette vil jeg vise med mine billeder af de af hverdagens oversete genstande